Спеціалізована БД "Винаходи (корисні моделі) в Україні"

Відомості про видачу патентів України на винаходи (корисні моделі)

Пошук

Останні результати пошуку (0)

Кошик (0)

Допомога

    лист адміністратору
  1 / 1 | в кошик  | друк | viewdetailsрезультати пошуку | назад | далі  
Бібліографічні дані до патенту на корисну модель # 116967
ПРИСТРІЙ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ТА РЕГЕНЕРАЦІЇ ПОВІТРЯ
  Бібліографічні дані     Реферат (uk)     Реферат (ru)     Реферат (en)     Опис  
Патент на корисну модель патент діє патент діє
(11) 116967 (51) МПК (2006)
A61L 9/22 (2006.01)
B01D 46/00
A61L 101/00
(24) 12.06.2017
(21) u201613382 (22) 26.12.2016
(46) 12.06.2017, бюл. № 11
(71) БОЙЧУК ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ (UA )
(72) Бойчук Олег Володимирович (UA )
(73) БОЙЧУК ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ, в'їзд Тринклера, 7, кв. 37, м. Харків, 61023 (UA )
(74) Шевченко Ігор Анатолійович
(98) Вінницька торгово-промислова палата
вул. Соборна, 67, м. Вінниця, 21050
(UA)
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ТА РЕГЕНЕРАЦІЇ ПОВІТРЯ
(57) відкрити у новому вікні
   
 
0.554438114166 сек