Спеціалізована БД "Винаходи (корисні моделі) в Україні"

Відомості про видачу патентів України на винаходи (корисні моделі)

Пошук

Останні результати пошуку (0)

Кошик (0)

Допомога

    лист адміністратору
  1 / 1 | в кошик  | друк | viewdetailsрезультати пошуку | назад | далі  
Бібліографічні дані до патенту на винахід # 114369
ТВЕРДОПАЛИВНИЙ ПАЛЬНИК ТА ТВЕРДОПАЛИВНИЙ КОТЕЛ
  Бібліографічні дані     Реферат (uk)     Реферат (ru)     Реферат (en)     Опис  
Патент України (на 20 р.) дію патента припинено, але може бути поновлено дію патента припинено, але може бути поновлено
(11) 114369 (51) МПК (2006)
F23D 1/00
F23C 7/00
F23L 9/02 (2006.01)
F22B 13/00
(24) 25.05.2017
(21) a201512222 (22) 07.03.2012
(31) 2011-081876
(32) 01.04.2011
(33) JP
(31) 2011-081877
(32) 01.04.2011
(33) JP
(31) 2011-081879
(32) 01.04.2011
(33) JP
(31) 2011-138563
(32) 22.06.2011
(33) JP
(31) 2011-138564
(32) 22.06.2011
(33) JP
(41) 25.03.2016, бюл. № 6
(46) 25.05.2017, бюл. № 10
(56) UA a200706045, 10.12.2007
JP 2009204256 A, 10.09.2009
JP H01217109 A, 30.08.1989
JP H08200618 A, 06.08.1996
JP 2010270990 A, 02.12.2010
JP 2010270993 A, 02.12.2010
(62) a201311324, 07.03.2012
(71) МІЦУБІСІ ХЕВІ ІНДАСТРІС, ЛТД. (JP )
...................................................................................................................................................................
МИЦУБИСИ ХЕВИ ИНДАСТРИС, ЛТД. (JP )
...................................................................................................................................................................
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD. (JP )
(72) Мацумото Кейго (JP ); Домото Кадзухіро (JP ); Абе Наофумі (JP ); Касай Дзюн (JP )
...................................................................................................................................................................
Мацумото Кейго (JP ); Домото Кадзухиро (JP ); Абе Наофуми (JP ); Касай Дзюн (JP )
...................................................................................................................................................................
Matsumoto, Keigo (JP ); Domoto, Kazuhiro (JP ); Abe, Naofumi (JP ); Kasai, Jun (JP )
(73) МІЦУБІСІ ХЕВІ ІНДАСТРІС, ЛТД., 16-5, Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo, 1088215, Japan (JP )
...................................................................................................................................................................
МИЦУБИСИ ХЕВИ ИНДАСТРИС, ЛТД. (JP )
...................................................................................................................................................................
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD. (JP )
(74) Шляховецький Ілля Олександрович
(98) АйПіКаунселз, Інтілектуал Проперті Ло Фірм Лімітид, Шляховецький Ілля Олександрович
а/с 925, м. Харків, 61082
(UA)
(54) ТВЕРДОПАЛИВНИЙ ПАЛЬНИК ТА ТВЕРДОПАЛИВНИЙ КОТЕЛ
(57) відкрити у новому вікні
   
 
1.21386504173 сек