Спеціалізована БД "Винаходи (корисні моделі) в Україні"

Відомості про видачу патентів України на винаходи (корисні моделі)

Пошук

Останні результати пошуку (0)

Кошик (0)

Допомога

    лист адміністратору
  1 / 1 | в кошик  | друк | viewdetailsрезультати пошуку | назад | далі  
Бібліографічні дані до патенту на корисну модель # 115988
ЗАЛІЗНИЧИЙ ТРАНСПОРТНИЙ ЗАСІБ
  Бібліографічні дані     Реферат (uk)     Реферат (ru)     Реферат (en)     Опис  
Патент на корисну модель патент діє патент діє
(11) 115988 (51) МПК (2006)
F16D 65/00
B60T 13/00
B60T 13/26 (2006.01)
B60T 13/70 (2006.01)
(24) 10.05.2017
(21) u201608469 (22) 01.12.2015
(46) 10.05.2017, бюл. № 9
(62) u201511861, 01.12.2015
(71) РЕЙЛ 1520 АЙПІ ЛТД (CY )
...................................................................................................................................................................
RAIL 1520 IP LTD (CY )
(72) Савушкін Роман Алєксандровіч (RU ); Кякк Кірілл Вальтєровіч (RU ); Фьодоров Сєргєй Алєксандровіч (RU ); Хілов Іван Андрєєвіч (RU ); Кононєнко Алєксандр Сєргєєвіч (RU ); Почіталов Юрій Владіміровіч (RU ); Гуськов Владімір Івановіч (RU )
...................................................................................................................................................................
Савушкин Роман Александрович (RU ); Кякк Кирилл Вальтерович (RU ); Федоров Сергей Александрович (RU ); Хилов Иван Андреевич (RU ); Кононенко Александр Сергеевич (RU ); Почиталов Юрий Владимирович (RU ); Гуськов Владимир Иванович (RU )
(73) РЕЙЛ 1520 АЙПІ ЛТД, Arch. Makariou III, 155, PROTEAS HOUSE, 5th floor, 3026, Limassol, Cyprus (CY )
...................................................................................................................................................................
RAIL 1520 IP LTD (CY )
(74) Кістерський Тимофій Арсенійович
(98) ТОВ "ІВП Група", патентний повірений Кістерський Т.А.
п/с 87, м. Київ, 01135
(UA)
(54) ЗАЛІЗНИЧИЙ ТРАНСПОРТНИЙ ЗАСІБ
(57) відкрити у новому вікні
   
 
0.514430999756 сек