Спеціалізована БД "Винаходи (корисні моделі) в Україні"

Відомості про видачу патентів України на винаходи (корисні моделі)

Пошук

Останні результати пошуку (0)

Кошик (0)

Допомога

    лист адміністратору
  1 / 1 | в кошик  | Друк | viewdetailsрезультати пошуку | назад | далі  
Бібліографічні дані до патенту на винахід # 113489
ЦИСТЕРНА ДЛЯ ЗБИРАННЯ РІДИНИ
  Бібліографічні дані     Реферат (uk)     Реферат (ru)     Реферат (en)     Опис  
Патент України (на 20 р.) патент діє патент діє
(11) 113489 (51) МПК (2006)
A01J 11/04 (2006.01)
B01D 19/00
B01D 19/02 (2006.01)
(24) 10.02.2017
(21) a201205723 (22) 10.05.2012
(31) 11165478.8
(32) 10.05.2011
(33) EP
(41) 12.11.2012, бюл. № 21
(46) 10.02.2017, бюл. № 3
(56) DE 29825126 U1, 17.02.2005
DE 202006001035 U1, 11.05.2006
GB 2432680 A, 30.05.2007
EP 0695570 A1, 07.02.1996
DE 3837765 A1, 10.05.1990
FR 2925879 A1, 03.07.2009
(71) ЕТАБЛІССМАН МАЖ'ЯР (FR )
...................................................................................................................................................................
ETABLISSEMENT MAGYAR (FR )
(72) Маж'яр Даніель (FR ); Маж'яр Лоран (FR )
...................................................................................................................................................................
Magyar Daniel (FR ); Magyar Laurent (FR )
(73) ЕТАБЛІССМАН МАЖ'ЯР, 13 Avenue Albert premier 2100 Dijon, France (FR )
...................................................................................................................................................................
ETABLISSEMENT MAGYAR (FR )
(74) Мошинська Ніна Миколаївна
(98) Мошинська Ніна Миколаївна
вул. В. Чорновола, 25, оф. 3, м. Київ, 01135
(UA)
(54) ЦИСТЕРНА ДЛЯ ЗБИРАННЯ РІДИНИ
(57) відкрити у новому вікні
   
 
0.471966981888 сек