Спеціалізована БД "Винаходи (корисні моделі) в Україні"

Відомості про видачу патентів України на винаходи (корисні моделі)

Пошук

Останні результати пошуку (0)

Кошик (0)

Допомога

    лист адміністратору
  1 / 1 | в кошик  | друк | viewdetailsрезультати пошуку | назад | далі  
Бібліографічні дані до патенту на винахід # 113587
СПОСІБ ВИРОБНИЦТВА ЯБЛУЧНИХ СНЕКІВ
  Бібліографічні дані     Реферат (uk)     Реферат (ru)     Реферат (en)     Опис  
Патент України (на 20 р.) патент не діє патент не діє
(11) 113587 (51) МПК
A23L 19/18 (2016.01)
A23B 7/02 (2006.01)
F26B 3/02 (2006.01)
F26B 3/30 (2006.01)
(24) 10.02.2017
(21) a201511035 (22) 11.11.2015
(41) 25.05.2016, бюл. № 10
(46) 10.02.2017, бюл. № 3
(56) UA 73160 U, 10.09.2012
UA 97903 U, 10.04.2015
UA 48642 U, 25.03.2010
UA 34365 U, 11.08.2008
BY 10964 C1, 30.08.2008
RU 2090075 C1, 20.09.1997
RU 2092075 C1, 10.10.1997
Гореньков Э.С. и др. Технология консервирования / Гореньков Э.С., Горенькова А.Н., Усачева Г.Г. - М.: Агропромиздат, 1987. - С. 298-301, С. 303
RU 2014114030 A, 10.04.2014
RU 2482703 C1, 27.05.2013
(71) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ (UA )
(72) Малежик Іван Федорович (UA ); Дубковецький Ігор Володимирович (UA ); Бандуренко Галина Михайлівна (UA ); Стрельченко Людмила Василівна (UA )
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ, вул. Володимирська, 68, м. Київ-33, 01601 (UA )
(98) НУХТ, відділ інтелектуальної власності
вул. Володимирська, 68, м. Київ-33, 01601
(UA)
(54) СПОСІБ ВИРОБНИЦТВА ЯБЛУЧНИХ СНЕКІВ
(57) відкрити у новому вікні
   
 
0.848692178726 сек