Спеціалізована БД "Винаходи (корисні моделі) в Україні"

Відомості про видачу патентів України на винаходи (корисні моделі)

Пошук

Останні результати пошуку (0)

Кошик (0)

Допомога

    лист адміністратору
  1 / 1 | в кошик  | друк | viewdetailsрезультати пошуку | назад | далі  
Бібліографічні дані до патенту на корисну модель # 113178
СПОСІБ ДЕКОРУВАННЯ ПАПЕРУ
  Бібліографічні дані     Реферат (uk)     Реферат (ru)     Реферат (en)     Опис  
Патент на корисну модель патент не діє патент не діє
(11) 113178 (51) МПК (2006)
D21H 27/18 (2006.01)
D21H 25/06 (2006.01)
D21H 19/00
C08J 5/24 (2006.01)
(24) 10.01.2017
(21) u201610446 (22) 13.10.2016
(46) 10.01.2017, бюл. № 1
(71) ШПЕК ТАРАС МИРОСЛАВОВИЧ (UA )
(72) Шпек Тарас Мирославович (UA )
(73) ШПЕК ТАРАС МИРОСЛАВОВИЧ, вул. Виговського, 72, кв. 133, м. Львів, 79022 (UA )
(74) Ступчук Євгенія Валеріївна
(98) Ступчук Євгенія Валеріївна
вул. Погоринська, 39, м. Рівне, 33025
(UA)
(54) СПОСІБ ДЕКОРУВАННЯ ПАПЕРУ
(57) відкрити у новому вікні
   
 
0.473815917969 сек