Спеціалізована БД "Винаходи (корисні моделі) в Україні"

Відомості про видачу патентів України на винаходи (корисні моделі)

Пошук

Останні результати пошуку (0)

Кошик (0)

Допомога

    лист адміністратору
  1 / 1 | в кошик  | друк | viewdetailsрезультати пошуку | назад | далі  
Бібліографічні дані до патенту на винахід # 112795
БІЦИКЛІЧНІ ПІРАЗИНОНОВІ ПОХІДНІ
  Бібліографічні дані     Реферат (uk)     Реферат (ru)     Реферат (en)     Опис  
Патент України (на 20 р.) патент діє патент діє
(11) 112795 (51) МПК (2016.01)
C07D 487/04 (2006.01)
A61K 31/4985 (2006.01)
A61P 7/00
(24) 25.10.2016
(21) a201411566 (22) 19.03.2013
(31) 12002215.7
(32) 28.03.2012
(33) EP
(41) 10.12.2014, бюл. № 23
(46) 25.10.2016, бюл. № 20
(56) US 2011/053929 A1; 03.03.2011
US 2009/209523 A1; 20.08.2009
(85) 24.10.2014
(86) PCT/EP2013/000827, 19.03.2013
(71) МЕРК ПАТЕНТ ГМБХ (DE )
...................................................................................................................................................................
МЕРК ПАТЕНТ ГМБХ (DE )
...................................................................................................................................................................
MERCK PATENT GMBH (DE )
(72) Дорш Дітер (DE ); Бухшталлер Ханс-Петер (DE ); Муане Жерар (FR ); Вегенер Ансгар (DE )
...................................................................................................................................................................
Дорш Дитер (DE ); Бухшталлер Ханс-Пэтэр (DE ); Муанэ Жэрар (FR ); Вегэнэр Ансгар (DE )
...................................................................................................................................................................
Dorsch, Dieter (DE ); Buchstaller, Hans-Peter (DE ); Moinet, Gerard (FR ); Wegener, Ansgar (DE )
(73) МЕРК ПАТЕНТ ГМБХ, Frankfurter Strasse 250, 64293 Darmstadt, Germany (DE )
...................................................................................................................................................................
МЕРК ПАТЕНТ ГМБХ (DE )
...................................................................................................................................................................
MERCK PATENT GMBH (DE )
(74) Петров Андрій Володимирович
(98) Петров Андрій Володимирович
а/с 3, м. Київ, 03037
(UA)
(54) БІЦИКЛІЧНІ ПІРАЗИНОНОВІ ПОХІДНІ
...................................................................................................................................................................
BICYCLIC PYRAZINONE DERIVATIVES
(57) [немає даних]
   
 
0.953945875168 сек