Спеціалізована БД "Винаходи (корисні моделі) в Україні"

Відомості про видачу патентів України на винаходи (корисні моделі)

Пошук

Останні результати пошуку (0)

Кошик (0)

Допомога

    лист адміністратору
  1 / 1 | в кошик  | Друк | viewdetailsрезультати пошуку | назад | далі  
Бібліографічні дані до патенту на корисну модель # 109659
ЦІВКОВА ПЕРЕДАЧА
  Бібліографічні дані     Реферат (uk)     Реферат (ru)     Реферат (en)     Опис  
Патент на корисну модель патент не діє патент не діє
(11) 109659 (51) МПК
F16H 1/24 (2006.01)
(24) 25.08.2016
(21) u201603000 (22) 23.03.2016
(46) 25.08.2016, бюл. № 16
(71) КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ (UA )
(72) Піпа Борис Федорович (UA ); Місяць Володимир Петрович (UA ); Музичишин Сергій Володимирович (UA )
(73) КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ, вул. Немировича-Данченка, 2, м. Київ-11, 01601 (UA )
(98) КНУТД, відділ з питань інтелектуальної власності, Павленко Г.Ю.
вул. Немировича-Данченка, 2, м. Київ-11, 01601
(UA)
(54) ЦІВКОВА ПЕРЕДАЧА
(57) відкрити у новому вікні
   
 
0.44812297821 сек