Спеціалізована БД "Винаходи (корисні моделі) в Україні"

Відомості про видачу патентів України на винаходи (корисні моделі)

Пошук

Останні результати пошуку (0)

Кошик (0)

Допомога

    лист адміністратору
  1 / 1 | в кошик  | друк | viewdetailsрезультати пошуку | назад | далі  
Бібліографічні дані до патенту на винахід # 104250
СПРОЩЕНА ЛОКАЛЬНА МАРШРУТИЗАЦІЯ
  Бібліографічні дані     Реферат (uk)     Реферат (ru)     Реферат (en)     Опис  
Патент України (на 20 р.) патент діє патент діє
(11) 104250 (51) МПК (2014.01)
H04L 12/28 (2006.01)
H04W 88/16 (2009.01)
H04W 48/00
(24) 10.01.2014
(21) a201214935 (22) 28.04.2009
(31) 08008200.1
(32) 29.04.2008
(33) EP
(41) 13.05.2013, бюл. № 9
(46) 10.01.2014, бюл. № 1
(56) WO 9917506 A2; 08.04.1999
EP 1073244 A1; 31.01.2001
US 2007230474 A1; 04.10.2007
US 6931018 B1; 16.08.2005
WO 9937112 A1; 22.07.1999
(62) a201014262, 28.04.2009
(71) НОКІА СІМЕНС НЕТВОРКС ОЙ (FI )
...................................................................................................................................................................
НОКИА СИМЕНС НЕТВОРКС ОЙ (FI )
...................................................................................................................................................................
NOKIA SIEMENS NETWORKS OY (FI )
(72) Кентонза Анжело (GB ); Форд Алан (GB ); Кііскі Матті (FI ); Лаітайла Матті (FI ); Міхель Юрген (DE ); Вестерінен Сеппо (FI )
...................................................................................................................................................................
Кентонза Анжело (GB ); Форд Алан (GB ); Кииски Матти (FI ); Лаитайла Матти (FI ); Михель Юрген (DE ); Вестеринен Сеппо (FI )
...................................................................................................................................................................
Centonza, Angelo (GB ); Ford, Alan (GB ); Kiiski, Matti (FI ); Laitila, Matti (FI ); Michel Jurgen (DE ); Vesterinen, Seppo (FI )
(73) НОКІА СОЛЮШЕНС ЕНД НЕТВОРКС ОЙ, Karaportti 3, Espoo, FI-02610, Finland (FI )
(74) Кукшина Тетяна Архипівна
(98) Кукшина Тетяна Архипiвна
вул. Дмитрівська, 56-б, оф. 1, м. Київ, 01054
(UA)
(54) СПРОЩЕНА ЛОКАЛЬНА МАРШРУТИЗАЦІЯ
...................................................................................................................................................................
SIMPLIFIED LOCAL ROUTING
...................................................................................................................................................................
УПРОЩЕННАЯ ЛОКАЛЬНАЯ МАРШРУТИЗАЦИЯ
(57) відкрити у новому вікні
   
 
1.05635499954 сек