Спеціалізована БД "Винаходи (корисні моделі) в Україні"

Відомості про видачу патентів України на винаходи (корисні моделі)

Пошук

Останні результати пошуку (0)

Кошик (0)

Допомога

    лист адміністратору
  1 / 1 | в кошик  | друк | viewdetailsрезультати пошуку | назад | далі  
Бібліографічні дані до патенту на корисну модель # 85375
НОСІЙ ІНФОРМАЦІЇ
  Бібліографічні дані     Реферат (uk)     Реферат (ru)     Реферат (en)     Опис  
Патент на корисну модель патент діє патент діє
(11) 85375 (51) МПК (2013.01)
G11B 7/123 (2012.01)
G11B 9/00
(24) 11.11.2013
(21) u201311198 (22) 20.09.2013
(46) 11.11.2013, бюл. № 21
(71) ГОГІТІДЗЕ ЗУРАБ ДАВІДОВИЧ (UA )
...................................................................................................................................................................
ГОГИТИДЗЕ ЗУРАБ ДАВИДОВИЧ (UA )
...................................................................................................................................................................
HOHITIDZE ZURAB DAVIDOVYCH (UA )
(72) Гогітідзе Зураб Давідович (UA )
...................................................................................................................................................................
Гогитидзе Зураб Давидович (UA )
...................................................................................................................................................................
Hohitidze Zurab Davidovych (UA )
(73) ГОГІТІДЗЕ ЗУРАБ ДАВІДОВИЧ, вул. Баумана, 10, кв. 46, м. Київ, 03190 (UA )
...................................................................................................................................................................
ГОГИТИДЗЕ ЗУРАБ ДАВИДОВИЧ (UA )
...................................................................................................................................................................
HOHITIDZE ZURAB DAVIDOVYCH (UA )
(74) Кобзарук Костянтин Степанович
(98) Кобзарук Костянтин Степанович
а/с 92, м. Київ-194, 03194
(UA)
(54) НОСІЙ ІНФОРМАЦІЇ
...................................................................................................................................................................
data carrier
...................................................................................................................................................................
НОСИТЕЛЬ ИНФОРМАЦИИ
(57) відкрити у новому вікні
   
 
0.743219852448 сек