Спеціалізована БД "Винаходи (корисні моделі) в Україні"

Відомості про видачу патентів України на винаходи (корисні моделі)

Пошук

Останні результати пошуку (0)

Кошик (0)

Допомога

    лист адміністратору
  1 / 1 | в кошик  | друк | viewdetailsрезультати пошуку | назад | далі  
Бібліографічні дані до патенту на винахід # 65653
ЕЛЕКТРОМАГНІТ БЛОКУЮЧОГО ПРИСТРОЮ
  Бібліографічні дані     Реферат (uk)     Реферат (ru)     Реферат (en)     Опис  
Патент України (на 20 р.) патент не діє патент не діє
(11) 65653 (51) МПК (2006)
H01H 50/00
(24) 15.04.2004
(21) 2001085910 (22) 22.08.2001
(41) 15.03.2002, бюл. № 3
(46) 15.04.2004, бюл. № 4
(56) EP 794540, 10.09.1997
UA 27664, 15.09.2000
(71) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Т.М.Т." (UA )
(72) Азаров Олександр Ігорович (UA ); Примаченко Олександр Петрович (UA ); Прудковський Вячеслав Вікторович (UA ); Лубковський Костянтин Вадимович (UA )
...................................................................................................................................................................
Азаров Александр Игорьевич (UA ); Примаченко Александр Петрович (UA )
...................................................................................................................................................................
Azarov Oleksandr Ihorovych (UA ); Prymachenko Oleksandr Petrovych (UA )
(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Т.М.Т." (UA )
(74) Назаренко Анатолій Антонович
(98) Назаренко Анатолiй Антонович
а/с 233, м.Київ-55, 03055
(UA)
(54) ЕЛЕКТРОМАГНІТ БЛОКУЮЧОГО ПРИСТРОЮ
...................................................................................................................................................................
ELECTRIC MAGNET OF A BLOCKER
...................................................................................................................................................................
ЭЛЕКТРОМАГНИТ БЛОКИРУЮЩЕГО УСТРОЙСТВА
(57) відкрити у новому вікні
   
 
0.744353055954 сек