Спеціалізована БД "Винаходи (корисні моделі) в Україні"

Відомості про видачу патентів України на винаходи (корисні моделі)

Пошук

Останні результати пошуку (0)

Кошик (0)

Допомога

    лист адміністратору
  1 / 1 | в кошик  | друк | viewdetailsрезультати пошуку | назад | далі  
Бібліографічні дані до патенту на винахід # 90079
МАШИНА ДЛЯ ЗБИРАННЯ КОРЕНЕПЛОДІВ
  Бібліографічні дані     Реферат (uk)     Реферат (ru)     Реферат (en)     Опис  
Патент України (на 20 р.) патент не діє патент не діє
(11) 90079 (51) МПК (2009)
A01D 17/00
(24) 12.04.2010
(21) a200504154 (22) 29.04.2005
(31) 04 04657
(32) 30.04.2004
(33) FR
(41) 15.11.2005, бюл. № 11
(46) 12.04.2010, бюл. № 7
(56) FR 1 142 090, 13.09.1957
EP 1 310 148 A2, 14.05.2003
DE 39 17 604 A1, 14.12.1989
SU 173054, 13.09.1965
SU 888852, 15.12.1981
SU 261009, 13.05.1970
SU 884547, 23.11.1981
GB 2 239 156 A, 26.06.1991
SU 980656, 25.12.1982
SU 1253420 A3, 23.08.1986
EP 0 704 253 A1, 03.04.1996
SU 1782413 A1, 23.12.1992
WO 96/24240 A1, 15.08.1996
SU 1192681 A, 23.11.1985
GB 1 400 252, 16.07.1975
(71) ЕТАБЛІСМОН ЖАН МОРЕ (FR )
...................................................................................................................................................................
ЭТАБЛИСМОН ЖАН МОРЕ (FR )
...................................................................................................................................................................
ETABLISSEMENTS JEAN MOREAU (FR )
(72) Жетт Етьєн (FR )
...................................................................................................................................................................
Жетт Етьен (FR )
...................................................................................................................................................................
Jette Etienne (FR )
(73) ЕКСЕЛЬ ІНДУСТРІ, Epernay (51200), 54 rue Marcel Paul, France (FR )
(74) Михайлюк Валентин Іванович
(98) Михайлюк Валентин Iванович
вул. Бобруйська, 46, м. Харкiв, 61054
(UA)
(54) МАШИНА ДЛЯ ЗБИРАННЯ КОРЕНЕПЛОДІВ
...................................................................................................................................................................
ROOT CROP HARVESTER
...................................................................................................................................................................
МАШИНА ДЛЯ УБОРКИ КОРНЕПЛОДОВ
(57) відкрити у новому вікні
   
 
0.663479804993 сек