Спеціалізована БД "Винаходи (корисні моделі) в Україні"

Відомості про видачу патентів України на винаходи (корисні моделі)

Пошук

Останні результати пошуку (0)

Кошик (0)

Допомога

    лист адміністратору
  1 / 1 | в кошик  | Друк | viewdetailsрезультати пошуку | назад | далі  
Бібліографічні дані до патенту на винахід # 24955
ЦИФРОВИЙ ЧАСТОТHИЙ ДЕТЕКТОР
  Бібліографічні дані     Реферат (uk)     Реферат (ru)     Реферат (en)     Опис  
Патент України (на 20 р.) патент не діє патент не діє
(11) 24955 (51) МПК
(24) 25.12.1998
(21) 93101035 (22) 08.12.1992
(46) 25.12.1998, бюл. № 6
(71) НЕПОРОЖНІЙ ВАДИМ ВАДИМОВИЧ (UA )
(72) Слюсар Вадим Іванович (UA ); Покровський Володимир Іванович (UA ); Сахно Валентин Пилипович (UA )
...................................................................................................................................................................
Слюсар Вадим Иванович (UA ); Покровский Владимир Иванович (UA ); Сахно Валентин Филиппович (UA )
...................................................................................................................................................................
Sliusar Vadym Ivanovych (UA ); Pokrovskyi Volodymyr Ivanovych (UA ); Sakhno Valentyn Pylypovych (UA )
(73) ІВАНОВ ГЕННАДІЙ СЕМЕНОВИЧ (UA )
(54) ЦИФРОВИЙ ЧАСТОТHИЙ ДЕТЕКТОР
(57) [немає даних]
   
 
0.565823078156 сек