Спеціалізована БД "Винаходи (корисні моделі) в Україні"

Відомості про видачу патентів України на винаходи (корисні моделі)

Пошук

Останні результати пошуку (0)

Кошик (0)

Допомога

    лист адміністратору
  1 / 1 | в кошик  | друк | viewdetailsрезультати пошуку | назад | далі  
Бібліографічні дані до патенту на винахід # 64800
ОЧНИЙ АНТИСЕПТИК
  Бібліографічні дані     Реферат (uk)     Реферат (ru)     Реферат (en)     Опис  
Патент України (на 20 р.) патент не діє патент не діє
(11) 64800 (51) МПК
A61K 9/08 (2006.01)
A61K 47/38 (2006.01)
A61K 31/14 (2006.01)
A61P 31/02 (2006.01)
(24) 15.03.2004
(21) 2001010041 (22) 20.03.2001
(31) 2000110541
(32) 24.04.2000
(33) RU
(41) 15.04.2002, бюл. № 4
(46) 15.03.2004, бюл. № 3
(56) RU C 2146136 10.03.00
SU A 1832496 27.04.96
(71) КРИВОШЕІН ЮРІЙ СЕМЕНОВИЧ (UA ); РУДЬКО АДОЛІНА ПЕТРІВНА (UA )
...................................................................................................................................................................
РУДЬКО АДОЛИНА ПЕТРОВНА (UA )
...................................................................................................................................................................
RUDKO ADOLINA PETRIVNA (UA )
(72) Кривошеін Юрій Семенович (UA ); Рудько Адоліна Петрівна (UA )
...................................................................................................................................................................
Рудько Адолина Петровна (UA )
...................................................................................................................................................................
Rudko Adolina Petrivna (UA )
(73) МЕГАІНФАРМ ГМБХ, Вьортерзее-Зюдуферштр. 163 с5, Марія Вьорт, 9082, Австрія (AT )
(98) Патентний повірений Горбань Оксана Віталіївна
ТОВ "САЛАНС", вул. Володимирська, 49-А, 2-ий поверх, м. Київ, 01034
(UA)
(54) ОЧНИЙ АНТИСЕПТИК
...................................................................................................................................................................
ANTISEPTIC FOR EYES
...................................................................................................................................................................
АНТИСЕПТИК ДЛЯ ГЛАЗ
(57) відкрити у новому вікні
   
 
0.681473970413 сек