" ( ) "

³ ( )

 (0)

 (0)

    
  1 / 1 |   | | viewdetails | |  
 # 26980
      (uk)     (ru)     (en)      
  䳺
(11) 26980 (51) (2006)
E02F 3/00
E21C 50/00
(24) 10.10.2007
(21) u200706573 (22) 12.06.2007
(46) 10.10.2007, . 16
(71) ˲ (UA ); (UA ); (UA ); (UA ); (UA ); (UA ); (UA )
...................................................................................................................................................................
(UA ); (UA ); Ҩ (UA ); (UA ); Ҩ (UA ); (UA ); (UA ); (UA ); (UA )
...................................................................................................................................................................
PAVLISKYI VASYL MYKHAILOVYCH (UA ); HNATIO MYKHAILO VASYLIOVYCH (UA ); HNATIO MYKHAILO (UA ); HNATIO MYKHAILO VASYLIOVYCH (UA ); HNATIO VOLODYMYR MYKHAILOVYCH (UA ); HNATIO MYKHAYLO VASYLIOVYCH (UA ); HNATIO PETRO MYKHAILOVYCH (UA ); HNATIO VOLODYMYR MYKHAILOVYCH (UA ); LOHUSH IVAN VOLODYMYROVYCH (UA ); HEVKO IVAN BOHDANOVYCH (UA ); KYRYK OLEH MYKHAILOVYCH (UA )
(72) (UA ); (UA ); (UA ); (UA ); (UA ); (UA ); (UA )
...................................................................................................................................................................
(UA ); (UA ); (UA ); (UA ); (UA ); (UA ); (UA ); (UA ); (UA )
...................................................................................................................................................................
Pavliskyi Vasyl Mykhailovych (UA ); Hnatio Volodymyr Mykhailovych (UA ); Hnatio Mykhailo Vasyliovych (UA ); Hnatio Mykhailo Vasyliovych (UA ); Hnatio Mykhailo (UA ); Hnatio Mykhaylo Vasyliovych (UA ); Hnatio Petro Mykhailovych (UA ); Hnatio Volodymyr Mykhailovych (UA ); Lohush Ivan Volodymyrovych (UA ); Hevko Ivan Bohdanovych (UA ); Kyryk Oleh Mykhailovych (UA )
(73) ˲ , ., 7, ., ., 47501 (UA ); , . , 17/3, . , -, ., 47600 (UA ); , . , 17/3, . , -, ., 47600 (UA ); , . , 17/3, . , -, ., 47600 (UA ); , . , 10/1, ., 46020 (UA ); , ..ѳ, 10/2, ., 46000 (UA ); , ., 5/3, ., ., 47502 (UA )
...................................................................................................................................................................
(UA ); (UA ); Ҩ (UA ); (UA ); Ҩ (UA ); (UA ); (UA ); (UA ); (UA )
...................................................................................................................................................................
PAVLISKYI VASYL MYKHAILOVYCH (UA ); HNATIO MYKHAILO VASYLIOVYCH (UA ); HNATIO MYKHAILO (UA ); HNATIO MYKHAILO VASYLIOVYCH (UA ); HNATIO VOLODYMYR MYKHAILOVYCH (UA ); HNATIO MYKHAYLO VASYLIOVYCH (UA ); HNATIO PETRO MYKHAILOVYCH (UA ); HNATIO VOLODYMYR MYKHAILOVYCH (UA ); LOHUSH IVAN VOLODYMYROVYCH (UA ); HEVKO IVAN BOHDANOVYCH (UA ); KYRYK OLEH MYKHAILOVYCH (UA )
(98)
., 20, ., ., 47500,
(UA)
(54)
...................................................................................................................................................................
MACHINE FOR EXTRACTION AND LOADING SAPROPEL
...................................................................................................................................................................
(57)
   
 
0.547525882721