Міжнародна класифікація промислових зразків (Локарнська класифікація)
    Переклад українською мовою здійснено з офіційного англійського тексту, опублікованого ВОІВ он-лайн у 2016 році

Інформація

Передмова

Локарнська угода

Рекомендації щодо застосовування Локарнської класифікації

Настанови для користувачів

Перелік класів

Перелік класів і підкласів з пояснювальними примітками

Переклад Локарнської класифікації українською мовою

ЧИННА З 01.01.2017

ІНФОРМАЦІЯ