ІДС "Відомості про свідоцтва України на знаки для товарів і послуг, дія яких припинена або які визнано недійсними"

Параметри пошуку

Формування запиту

Результати пошуку

Перегляд свідоцтв

Кошик (0)

   Актуалізовано 11.06.2019
    Вимоги:
     - Internet Explorer >=5.0
     - Adobe Reader >=6.0
    лист адміністратору
Перегляд свідоцтв  
?
Рік та місяць припинення дії:  

Всього знайдено: 1 (відображено з 1 по 1)
(111) Номер свідоцтва (141) Дата припинення дії / Дата, від якої свідоцтво вважається таким, що не набрало чинності (540) Зображення знака
1226568 10.06.2019 в кошик
Друк
 в кошик
  Свідоцтво № 226568  
Припинення дії свідоцтва на підставі заяви власника повністю
(141) Дата припинення дії свідоцтва: 10.06.2019
Опубліковано в бюл. № 11/2019 від 10.06.2019
(111) 226568 (540)
(210) m201627057 (220) 05.12.2016
(151) 10.05.2017
(181) 05.12.2026
(450) 10.05.2017, бюл. № 9
(591) синій, червоний, білий
(732) Ярема Валерій Віталійович
вул. Луначарського, 10, кв. 99, м. Київ, 02002
(UA)
(511)
Кл.41:

відеознімання; влаштовування і проведення концертів; влаштовування і проведення навчальних форумів з особистою присутністю; влаштовування і проведення практичних занять (навчання); влаштовування і проведення семінарів; влаштовування конкурсів краси; гімнастичне викладання; забезпечування незавантажними відеозаписами в режимі он-лайн; забезпечування незавантажними електронними публікаціями в режимі он-лайн; забезпечування незавантажними музичними творами в режимі он-лайн; забезпечування спортивним устаткованням; забезпечування устаткованням для відпочинку; забезпечування устаткованням для гольфа; інформування щодо відпочинку; навчання індивідуальне; написання текстів; організовування конкурсів (освітніх або розважальних); організовування лотерей; організовування показів мод на розважальні потреби; організовування спортивних змагань; послуги інструкторів (навчання); послуги клубів здоров'я (оздоровчі та фітнес-тренування); послуги персональних тренерів (фітнес-тренування); послуги спортивних таборів; практичне навчання (демонстрування); представляння вистав наживо; проведення занять з фітнесу; прокат спортивних майданчиків; прокат спортивного обладнання, крім транспортних засобів; прокат тенісних кортів; прокат устатковання для стадіонів; публікування електронних книжок та журналів у режимі он-лайн; публікування текстів, крім рекламних; створювання видовищ; фізичне виховування; фотографування; хронометраж спортивних подій;

(531) 02.01.01; 02.01.30; 03.06.06; 24.05.01; 26.01.04; 26.01.14; 26.01.21; 28.11.00; 29.01.12
1.04308509827 сек