ІДС "Відомості про свідоцтва України на знаки для товарів і послуг, дія яких припинена або які визнано недійсними"

Параметри пошуку

Формування запиту

Результати пошуку

Перегляд свідоцтв

Кошик (0)

   Актуалізовано 26.03.2019
    Вимоги:
     - Internet Explorer >=5.0
     - Adobe Reader >=6.0
    лист адміністратору
Перегляд свідоцтв  
?
Рік та місяць припинення дії:  

Всього знайдено: 9 (відображено з 1 по 9)
(111) Номер свідоцтва (141) Дата припинення дії / Дата, від якої свідоцтво вважається таким, що не набрало чинності (540) Зображення знака
1122914 25.03.2019 в кошик
2192319 25.03.2019 в кошик
3221947 11.03.2019 в кошик
4240436 11.03.2019 в кошик
5136621 11.03.2019 в кошик
6120872 11.03.2019 в кошик
7120873 11.03.2019 в кошик
8121638 11.03.2019 в кошик
9121639 11.03.2019 в кошик
Друк
 в кошик
  Свідоцтво № 122914  
Припинення дії свідоцтва на підставі заяви власника повністю
(141) Дата припинення дії свідоцтва: 25.03.2019
Опубліковано в бюл. № 6/2019 від 25.03.2019
(111) 122914 (540)
(210) m200903885 (220) 07.04.2009
(151) 11.05.2010
(181) 07.04.2019
(450) 11.05.2010, бюл. № 9
(732) Товариство з обмеженою відповідальністю "РЕККІТТ БЕНКІЗЕР ХАУСХОЛД ЕНД ХЕЛС КЕР УКРАЇНА"
пр-т Московський, 28-А, літера "Г", офіс 80, м. Київ, 04655
(UA)
(511)
Кл.10:

Лікарські (медичні), зокрема хірургічні та зубничі (стоматологічні), і ветеринарні прилади та інструменти, протези кінцівок, очей і зубів; ортопедичні вироби; матеріали для накладання швів; рукавички для медичних цілей;

(531) 28.05.00; 28.11.00
1.25507998466 сек