? Поле "Дата набрання чинності"
Перегляд  Версія для друку 
Код INID поля: 24
Назва поля: Дата набрання чинності
Тип поля: дата
Дозволяється вводити дату в форматі:  дд.мм.рррр дд - день,  мм - місяць,  рррр - рік. 
Дозволяється застосовувати логічні оператори та спеціальні символи.
Логічні оператори: ТА, АБО, НЕ, ТА НЕ, АБО НЕ.
Спеціальні символи: <, >, =, <=, >=, <>, (,).

< раніше.
> пізніше.
= тоді.
<= тоді або раніше.
>= тоді або пізніше.
<> не тоді.
(,) використовується для зміни пріоритету в умові пошуку.
Якщо перед датою не вказано спеціальний символ, вважається, що це символ =.
Якщо день або місяць складається з однієї цифри, необхідно писати попередній нуль.
Дати, розділені пробілами, вважаються поєднаними логічним оператором ТА.
Приклади запитів:
11.12.2004
01.04.2001
23.11.2004 АБО 23.12.2004
> 23.11.2003 ТА <= 23.12.2004
> 01.01.2001 ТА <= 10.01.2001 ТА <> 05.01.2001