Спеціалізована БД "Винаходи (корисні моделі) в Україні"

Відомості про видачу патентів України на винаходи (корисні моделі)

Пошук

Останні результати пошуку (0)

Кошик (0)

Допомога

    лист адміністратору
  1 / 1 | в кошик  | друк | viewdetailsрезультати пошуку | назад | далі  
Бібліографічні дані до патенту на винахід # 118715
ГЕРБІЦИДНІ КОМПОЗИЦІЇ З НИЗЬКОЮ ЛЕТКІСТЮ
  Бібліографічні дані     Реферат (uk)     Реферат (ru)     Реферат (en)     Опис  
Патент України (на 20 р.) патент діє патент діє
(11) 118715 (51) МПК (2006)
A01N 37/02 (2006.01)
A01N 37/40 (2006.01)
A01N 39/04 (2006.01)
A01N 57/20 (2006.01)
A01P 13/00
(24) 25.02.2019
(21) a201703708 (22) 05.11.2013
(31) 61/722,700
(32) 05.11.2012
(33) US
(31) 61/794,769
(32) 15.03.2013
(33) US
(41) 10.07.2017, бюл. № 13
(46) 25.02.2019, бюл. № 4
(56) US 2002/160916 A1
WO 92/12637 A1
WO 2010/053385 A1
CN 101 564 044 A
WO 02/11536 A2
US 2002/108415 A1
(62) a201505506, 05.11.2013
(71) МОНСАНТО ТЕКНОЛОДЖИ ЛЛС (US )
...................................................................................................................................................................
МОНСАНТО ТЕКНОЛОДЖИ ЛЛС (US )
...................................................................................................................................................................
MONSANTO TECHNOLOGY LLC (US )
(72) Хеммінгхаус Джон У. (US ); Макіннес Елісон (US ); Райт Деніел Р. (US ); Чжан Дзюнхуа (US )
...................................................................................................................................................................
Hemminghaus, John W. (US ); Macinnes, Alison (US ); Wright, Daniel R. (US ); Zhang, Junhua (US )
(73) МОНСАНТО ТЕКНОЛОДЖИ ЛЛС, 800 North Lindbergh Boulevard, Saint Louis, Missouri 63167, USA (US )
...................................................................................................................................................................
МОНСАНТО ТЕКНОЛОДЖИ ЛЛС (US )
...................................................................................................................................................................
MONSANTO TECHNOLOGY LLC (US )
(74) Мошинська Ніна Миколаївна
(98) Мошинська Ніна Миколаївна
вул. В'ячеслава Чорновола, 25, оф. 3, м. Київ, 01135
(UA)
(54) ГЕРБІЦИДНІ КОМПОЗИЦІЇ З НИЗЬКОЮ ЛЕТКІСТЮ
(57) відкрити у новому вікні
   
 
0.478765010834 сек