Спеціалізована БД "Винаходи (корисні моделі) в Україні"

Відомості про видачу патентів України на винаходи (корисні моделі)

Пошук

Останні результати пошуку (0)

Кошик (0)

Допомога

    лист адміністратору
  1 / 1 | в кошик  | Друк | viewdetailsрезультати пошуку | назад | далі  
Бібліографічні дані до патенту на корисну модель # 132194
ПІДОДІЯЛЬНИК
  Бібліографічні дані     Реферат (uk)     Реферат (ru)     Реферат (en)     Опис  
Патент на корисну модель патент діє патент діє
(11) 132194 (51) МПК
A47G 9/02 (2006.01)
A47G 9/04 (2006.01)
(24) 11.02.2019
(21) u201809922 (22) 04.10.2018
(46) 11.02.2019, бюл. № 3
(71) ВАРТАНОВА ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА (UA )
(72) Вартанова Олена Миколаївна (UA )
(73) ВАРТАНОВА ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА, вул. Данилевського, 42, кв. 66, м. Харків, 61058 (UA )
(74) Аніщенко Людмила Анатоліївна
(98) Аніщенко Людмила Анатоліївна
вул. Дерев’янко, буд. 20-А, кв. 78, м. Харків, 61103
(UA)
(54) ПІДОДІЯЛЬНИК
(57) [немає даних]
   
 
0.676624059677 сек