Спеціалізована БД "Винаходи (корисні моделі) в Україні"

Відомості про видачу патентів України на винаходи (корисні моделі)

Пошук

Останні результати пошуку (0)

Кошик (0)

Допомога

    лист адміністратору
  1 / 1 | в кошик  | друк | viewdetailsрезультати пошуку | назад | далі  
Бібліографічні дані до патенту на корисну модель # 129272
МАСАЖНА УСТІЛКА
  Бібліографічні дані     Реферат (uk)     Реферат (ru)     Реферат (en)     Опис  
Патент на корисну модель патент діє патент діє
(11) 129272 (51) МПК
A61F 5/14 (2006.01)
(24) 25.10.2018
(21) u201804626 (22) 26.04.2018
(46) 25.10.2018, бюл. № 20
(71) КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ (UA )
(72) Остапчук Анастасія Олександрівна (UA ); Пруднікова Наталія Дмитрівна (UA ); Первая Наталія Володимирівна (UA )
(73) КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ, вул. Немировича-Данченка, 2, м. Київ-11, 01601 (UA )
(98) КНУТД, відділ з питань інтелектуальної власності, Павленко Г.Ю.
вул. Немировича-Данченка, 2, м. Київ-11, 01011
(UA)
(54) МАСАЖНА УСТІЛКА
(57) відкрити у новому вікні
   
 
0.545046806335 сек