Спеціалізована БД "Винаходи (корисні моделі) в Україні"

Відомості про видачу патентів України на винаходи (корисні моделі)

Пошук

Останні результати пошуку (0)

Кошик (0)

Допомога

    лист адміністратору
  1 / 1 | в кошик  | друк | viewdetailsрезультати пошуку | назад | далі  
Бібліографічні дані до патенту на корисну модель # 127611
МАШИНА ДЛЯ ОБРОБКИ ДЕТАЛЕЙ
  Бібліографічні дані     Реферат (uk)     Реферат (ru)     Реферат (en)     Опис  
Патент на корисну модель дію патента припинено, але може бути поновлено дію патента припинено, але може бути поновлено
(11) 127611 (51) МПК (2006)
B24B 37/00
B24B 37/07 (2012.01)
(24) 10.08.2018
(21) u201802817 (22) 20.03.2018
(46) 10.08.2018, бюл. № 15
(71) КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ (UA )
(72) Залюбовський Марк Геннадійович (UA ); Панасюк Ігор Васильович (UA )
(73) КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ, вул. Немировича-Данченка, 2, м. Київ-11, 01601 (UA )
(98) КНУТД, відділ з питань інтелектуальної власності, Павленко Г.Ю.
вул. Немировича-Данченка, 2, м. Київ-11, 01601
(UA)
(54) МАШИНА ДЛЯ ОБРОБКИ ДЕТАЛЕЙ
(57) відкрити у новому вікні
   
 
0.564347982407 сек