Спеціалізована БД "Винаходи (корисні моделі) в Україні"

Відомості про видачу патентів України на винаходи (корисні моделі)

Пошук

Останні результати пошуку (0)

Кошик (0)

Допомога

    лист адміністратору
  1 / 1 | в кошик  | друк | viewdetailsрезультати пошуку | назад | далі  
Бібліографічні дані до патенту на корисну модель # 126460
ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПОШУКУ МЕТАЛЕВИХ ОБ'ЄКТІВ
  Бібліографічні дані     Реферат (uk)     Реферат (ru)     Реферат (en)     Опис  
Патент на корисну модель патент діє патент діє
(11) 126460 (51) МПК
G01V 3/15 (2006.01)
G01V 3/10 (2006.01)
G01V 3/11 (2006.01)
G01V 3/38 (2006.01)
F41H 11/136 (2011.01)
(24) 25.06.2018
(21) u201712901 (22) 26.12.2017
(46) 25.06.2018, бюл. № 12
(71) САМКОВ ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ (UA )
(72) Самков Олексій Олексійович (UA )
(73) САМКОВ ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ, вул. Бєляєва, 109, кв. 5, м. Краматорськ, Донецька обл., 84318 (UA )
(74) Штанько Вячеслав Анатолійович
(98) Штанько Вячеслав Анатолійович
а/с В-263, м. Київ, 01001
(UA)
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПОШУКУ МЕТАЛЕВИХ ОБ'ЄКТІВ
(57) відкрити у новому вікні
   
 
0.613573074341 сек