Спеціалізована БД "Винаходи (корисні моделі) в Україні"

Відомості про видачу патентів України на винаходи (корисні моделі)

Пошук

Останні результати пошуку (0)

Кошик (0)

Допомога

    лист адміністратору
  1 / 1 | в кошик  | друк | viewdetailsрезультати пошуку | назад | далі  
Бібліографічні дані до патенту на винахід # 117105
ТЮТЮНОВА КОМПОЗИЦІЯ, ЩО МІСТИТЬ КВІТКИ ТЮТЮНУ
  Бібліографічні дані     Реферат (uk)     Реферат (ru)     Реферат (en)     Опис  
Патент України (на 20 р.) патент діє патент діє
(11) 117105 (51) МПК
A24B 15/30 (2006.01)
A24B 15/12 (2006.01)
A24B 15/18 (2006.01)
(24) 25.06.2018
(21) a201501712 (22) 27.08.2013
(31) 61/693,906
(32) 28.08.2012
(33) US
(31) 12182086.4
(32) 28.08.2012
(33) EP
(41) 27.04.2015, бюл. № 8
(46) 25.06.2018, бюл. № 12
(56) WO 2011/088171 A2, 21.07.2011
US 5598868 A, 04.02.1997
US 5724998 A, 10.03.1998
GB 2020538 A, 21.11.1979
(85) 30.03.2015
(86) PCT/IB2013/058026, 27.08.2013
(71) ФІЛІП МОРРІС ПРОДАКТС С.А. (CH )
...................................................................................................................................................................
ФИЛИП МОРРИС ПРОДАКТС С.А. (CH )
...................................................................................................................................................................
PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. (CH )
(72) Гуінген Сандрін (CH ); Біндлер Грегор (CH ); Цайт Дзеті (CH ); Сантос Едрік (PH )
...................................................................................................................................................................
Гуинген Сандрин (CH ); Биндлер Грэгор (CH ); Цайт Дзэти (CH ); Сантос Эдрик (PH )
...................................................................................................................................................................
Gouinguene, Sandrine (CH ); Bindler, Gregor (CH ); Zait, Dzeti (CH ); Santos, Edric (PH )
(73) ФІЛІП МОРРІС ПРОДАКТС С.А., Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel, Switzerland (CH )
...................................................................................................................................................................
ФИЛИП МОРРИС ПРОДАКТС С.А. (CH )
...................................................................................................................................................................
PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. (CH )
(74) Шляховецький Ілля Олександрович
(98) Шляховецький Ілля Олександрович
АйПіКаунселз, Інтілектуал Проперті Ло Фірм Лімітид, а/с 925, м. Харків, 61082, Україна
(UA)
(54) ТЮТЮНОВА КОМПОЗИЦІЯ, ЩО МІСТИТЬ КВІТКИ ТЮТЮНУ
...................................................................................................................................................................
TOBACCO COMPOSITION COMPRISING TOBACCO FLOWER
(57) відкрити у новому вікні
   
 
0.54122209549 сек