Спеціалізована БД "Винаходи (корисні моделі) в Україні"

Відомості про видачу патентів України на винаходи (корисні моделі)

Пошук

Останні результати пошуку (0)

Кошик (0)

Допомога

    лист адміністратору
  1 / 1 | в кошик  | друк | viewdetailsрезультати пошуку | назад | далі  
Бібліографічні дані до патенту на корисну модель # 126243
РАДІАЦІЙНО СТІЙКИЙ ЦЕМЕНТ
  Бібліографічні дані     Реферат (uk)     Реферат (ru)     Реферат (en)     Опис  
Патент на корисну модель дію патента припинено, але може бути поновлено дію патента припинено, але може бути поновлено
(11) 126243 (51) МПК
C04B 7/22 (2006.01)
(24) 11.06.2018
(21) u201800165 (22) 03.01.2018
(46) 11.06.2018, бюл. № 11
(71) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ (UA )
(72) Христич Олена Валеріївна (UA ); Калиновський Андрій Якович (UA ); Фокін Владислав Вячеславович (UA ); Тарахно Олена Віталієвна (UA ); Шабанова Галина Миколаївна (UA ); Корогодська Анна Михайлівна (UA )
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ, вул. Чернишевського, 94, м. Харків, 61023 (UA )
(98) НУЦЗУ
вул. Чернишевського, 94, м. Харків, 61023
(UA)
(54) РАДІАЦІЙНО СТІЙКИЙ ЦЕМЕНТ
(57) відкрити у новому вікні
   
 
0.489385128021 сек