Спеціалізована БД "Винаходи (корисні моделі) в Україні"

Відомості про видачу патентів України на винаходи (корисні моделі)

Пошук

Останні результати пошуку (0)

Кошик (0)

Допомога

    лист адміністратору
  1 / 1 | в кошик  | Друк | viewdetailsрезультати пошуку | назад | далі  
Бібліографічні дані до патенту на корисну модель # 125953
ВЗУТТЯ
  Бібліографічні дані     Реферат (uk)     Реферат (ru)     Реферат (en)     Опис  
Патент на корисну модель патент діє патент діє
(11) 125953 (51) МПК (2006)
A43B 21/00
(24) 25.05.2018
(21) u201800645 (22) 23.01.2018
(46) 25.05.2018, бюл. № 10
(71) КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ (UA )
(72) Макатьора Дмитро Анатолійович (UA ); Галавська Людмила Євгеніївна (UA ); Власенко Алла Юріївна (UA ); Макатьора Альона Віталіївна (UA )
(73) КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ, вул. Немировича-Данченка, 2, м. Київ-11, 01601 (UA )
(98) КНУТД, відділ з питань інтелектуальної власності, Павленко Г.Ю.
вул. Немировича-Данченка, 2, м. Київ-11, 01601
(UA)
(54) ВЗУТТЯ
(57) відкрити у новому вікні
   
 
0.578329086304 сек