Спеціалізована БД "Винаходи (корисні моделі) в Україні"

Відомості про видачу патентів України на винаходи (корисні моделі)

Пошук

Останні результати пошуку (0)

Кошик (0)

Допомога

    лист адміністратору
  1 / 1 | в кошик  | друк | viewdetailsрезультати пошуку | назад | далі  
Бібліографічні дані до патенту на корисну модель # 125832
ЛАБІРИНТНЕ УЩІЛЬНЕННЯ
  Бібліографічні дані     Реферат (uk)     Реферат (ru)     Реферат (en)     Опис  
Патент на корисну модель патент діє патент діє
(11) 125832 (51) МПК
F16J 15/44 (2006.01)
(24) 25.05.2018
(21) u201712763 (22) 22.12.2017
(46) 25.05.2018, бюл. № 10
(71) СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (UA )
(72) Бага Вадим Миколайович (UA ); Бондаренко Герман Андрійович (UA )
(73) СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ, вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007 (UA )
(98) СумДУ, ЦНТЕІ
вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007
(UA)
(54) ЛАБІРИНТНЕ УЩІЛЬНЕННЯ
(57) відкрити у новому вікні
   
 
0.476809978485 сек