Спеціалізована БД "Винаходи (корисні моделі) в Україні"

Відомості про видачу патентів України на винаходи (корисні моделі)

Пошук

Останні результати пошуку (0)

Кошик (0)

Допомога

    лист адміністратору
  1 / 1 | в кошик  | друк | viewdetailsрезультати пошуку | назад | далі  
Бібліографічні дані до патенту на винахід # 116158
СПОСІБ ПРИГОТУВАННЯ СУСЛА В КОТЛІ ДЛЯ КИП'ЯТІННЯ
  Бібліографічні дані     Реферат (uk)     Реферат (ru)     Реферат (en)     Опис  
Патент України (на 20 р.) патент діє патент діє
(11) 116158 (51) МПК
C12C 7/22 (2006.01)
C12C 13/02 (2006.01)
(24) 12.02.2018
(21) a201602832 (22) 07.11.2014
(31) 13191922.7
(32) 07.11.2013
(33) EP
(41) 25.07.2016, бюл. № 14
(46) 12.02.2018, бюл. № 3
(56) EP 0875560 A1, 04.11.1998
EP 1420064 A1, 19.05.2004
(85) 27.04.2016
(86) PCT/EP2014/074010, 07.11.2014
(71) АНГОЙЗЕР-БУШ ІНБЕВ СА (BE )
...................................................................................................................................................................
АНГОЙЗЕР-БУШ ИНБЕВ СА (BE )
...................................................................................................................................................................
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA (BE )
(72) де Схуттер Давід (BE )
...................................................................................................................................................................
дэ Схуттэр Давид (BE )
...................................................................................................................................................................
de Schutter, David (BE )
(73) АНГОЙЗЕР-БУШ ІНБЕВ СА, Grand'Place 1, B-1000 Brussels, Belgium (BE )
...................................................................................................................................................................
АНГОЙЗЕР-БУШ ИНБЕВ СА (BE )
...................................................................................................................................................................
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA (BE )
(74) Крилова Надія Іванівна
(98) Крилова Надiя Iванiвна
вул. Дмитрівська, 56б, офіс 1, м. Київ, 01054
(UA)
(54) СПОСІБ ПРИГОТУВАННЯ СУСЛА В КОТЛІ ДЛЯ КИП'ЯТІННЯ
...................................................................................................................................................................
METHOD FOR TREATING A WORT IN A BOILING KETTLE
(57) відкрити у новому вікні
   
 
0.539264917374 сек