Спеціалізована БД "Винаходи (корисні моделі) в Україні"

Відомості про видачу патентів України на винаходи (корисні моделі)

Пошук

Останні результати пошуку (0)

Кошик (0)

Допомога

    лист адміністратору
  1 / 1 | в кошик  | друк | viewdetailsрезультати пошуку | назад | далі  
Бібліографічні дані до патенту на корисну модель # 120671
ДРОБАРКА
  Бібліографічні дані     Реферат (uk)     Реферат (ru)     Реферат (en)     Опис  
Патент на корисну модель дію патента припинено, але може бути поновлено дію патента припинено, але може бути поновлено
(11) 120671 (51) МПК
B02C 13/22 (2006.01)
(24) 10.11.2017
(21) u201705643 (22) 07.06.2017
(46) 10.11.2017, бюл. № 21
(71) ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (UA )
(72) Скляр Олександр Григорович (UA ); Болтянський Борис Володимирович (UA ); Гвоздєв Олександр Вікторович (UA ); Бакарджиєв Роман Олександрович (UA )
(73) ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ, пр. Б. Хмельницького, 18, м. Мелітополь, Запорізька обл., 72310 (UA )
(98) ТДАТУ, відділ з питань інтелектуальної власності та інформації
пр. Б. Хмельницького, 18, м. Мелітополь, Запорізька обл., 72310
(UA)
(54) ДРОБАРКА
(57) відкрити у новому вікні
   
 
0.509371995926 сек