Спеціалізована БД "Винаходи (корисні моделі) в Україні"

Відомості про видачу патентів України на винаходи (корисні моделі)

Пошук

Останні результати пошуку (0)

Кошик (0)

Допомога

    лист адміністратору
  1 / 1 | в кошик  | Друк | viewdetailsрезультати пошуку | назад | далі  
Бібліографічні дані до патенту на корисну модель # 119476
ПРИСТРІЙ ДЛЯ ДОВЕДЕННЯ ЗОЛОТНИКІВ
  Бібліографічні дані     Реферат (uk)     Реферат (ru)     Реферат (en)     Опис  
Патент на корисну модель патент діє патент діє
(11) 119476 (51) МПК
B24B 37/04 (2012.01)
(24) 25.09.2017
(21) u201703566 (22) 12.04.2017
(46) 25.09.2017, бюл. № 18
(71) СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (UA )
(72) Савчук Володимир Іванович (UA ); Шаповал Андрій Володимирович (UA )
(73) СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ, вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007 (UA )
(98) Сум ДУ, ЦНТЕІ
вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007
(UA)
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ДОВЕДЕННЯ ЗОЛОТНИКІВ
(57) відкрити у новому вікні
   
 
0.717535018921 сек