Спеціалізована БД "Винаходи (корисні моделі) в Україні"

Відомості про видачу патентів України на винаходи (корисні моделі)

Пошук

Останні результати пошуку (0)

Кошик (0)

Допомога

    лист адміністратору
  1 / 1 | в кошик  | Друк | viewdetailsрезультати пошуку | назад | далі  
Бібліографічні дані до патенту на винахід # 114670
КОДУВАННЯ МАСИВУ ЗРАЗКІВ З МАЛОЮ ЗАТРИМКОЮ
  Бібліографічні дані     Реферат (uk)     Реферат (ru)     Реферат (en)     Опис  
Патент України (на 20 р.) патент діє патент діє
(11) 114670 (51) МПК (2006)
H04N 7/00
H03M 7/40 (2006.01)
H03M 7/30 (2006.01)
H04N 7/12 (2006.01)
H04N 19/42 (2014.01)
(24) 10.07.2017
(21) a201512071 (22) 16.07.2012
(31) 61/508,477
(32) 15.07.2011
(33) US
(41) 25.03.2016, бюл. № 6
(46) 10.07.2017, бюл. № 13
(56) US 2005089233 A1, 28.04.2005
WO 2011042645 A1, 14.04.2011
FR 2931280 A1, 20.11.2009
US 20030189982 A1, 09.10.2003
US 7460042 B2, 02.12.2008
US 2008219349 A1, 11.09.2008
US 2004258162 A1, 23.12.2004
(62) a201400299, 16.07.2012
(71) ДЖ.І. ВІДІЕУ КЕМПРЕШН, ЛЛСІ (US )
...................................................................................................................................................................
GE VIDEO COMPRESSION, LLC (US )
(72) Георге Валері (DE ); Хенкель Анастасія (DE ); Кірххоффер Хайнер (DE ); Марпе Детлеф (DE ); Шірль Томас (DE )
...................................................................................................................................................................
George, Valeri (DE ); Henkel, Anastasia (DE ); Kirchhoffer, Heiner (DE ); Marpe, Detlev (DE ); Schierl, Thomas (DE )
(73) ДЖ.І. ВІДІЕУ КЕМПРЕШН, ЛЛСІ, 8 Southwoods Boulevard, Albany, New York 12211, USA (US )
...................................................................................................................................................................
GE VIDEO COMPRESSION, LLC (US )
(74) Пахаренко Антоніна Павлівна
(98) ТОВ "Пахаренко і партнери" Бізнес-центр "Олімпійський"
вул. Червоноармійська, 72, під'їзд 1, поверх 7, м. Київ, 03150
(UA)
(54) КОДУВАННЯ МАСИВУ ЗРАЗКІВ З МАЛОЮ ЗАТРИМКОЮ
(57) відкрити у новому вікні
   
 
1.73476290703 сек