Спеціалізована БД "Винаходи (корисні моделі) в Україні"

Відомості про видачу патентів України на винаходи (корисні моделі)

Пошук

Останні результати пошуку (0)

Кошик (0)

Допомога

    лист адміністратору
  1 / 1 | в кошик  | Друк | viewdetailsрезультати пошуку | назад | далі  
Бібліографічні дані до патенту на винахід # 114371
КОТЕЛЬНА УСТАНОВКА
  Бібліографічні дані     Реферат (uk)     Реферат (ru)     Реферат (en)     Опис  
Патент України (на 20 р.) патент діє патент діє
(11) 114371 (51) МПК (2006)
F22B 31/08 (2006.01)
F24H 8/00
F23L 15/00
F23J 15/08 (2006.01)
(24) 25.05.2017
(21) a201600006 (22) 04.01.2016
(41) 10.05.2016, бюл. № 9
(46) 25.05.2017, бюл. № 10
(56) UA 104985 C2, 25.03.2014
UA 96092 C2, 26.09.2011
UA 95191 C2, 11.07.2011
RU 228293 U1, 20.05.2013
RU 2032866 C1, 10.04.1995
US 4910969 A, 27.03.1990
JP 2007205188 A, 16.08.2007
SU 1539491 A1, 30.01.1990
ВАРВАРСКИЙ B.C. Работы ВНИПИэнергопром в области энергосбережения // Теплоэнергетика.- 1995. - № 6.- С. 22-26, рис. 5.
(71) ІНСТИТУТ ТЕХНІЧНОЇ ТЕПЛОФІЗИКИ НАН УКРАЇНИ (UA )
(72) Пресіч Георгій Олександрович (UA ); Фіалко Наталія Михайлівна (UA ); Навродська Раїса Олександрівна (UA )
(73) ІНСТИТУТ ТЕХНІЧНОЇ ТЕПЛОФІЗИКИ НАН УКРАЇНИ, вул. Желябова, 2-а, м. Київ-57, 03057 (UA )
(98) Інститут технічної теплофізики НАН України, патентний сектор
вул. Желябова, 2-а, м. Київ-57, 03057
(UA)
(54) КОТЕЛЬНА УСТАНОВКА
(57) відкрити у новому вікні
   
 
0.555171966553 сек