Спеціалізована БД "Винаходи (корисні моделі) в Україні"

Відомості про видачу патентів України на винаходи (корисні моделі)

Пошук

Останні результати пошуку (0)

Кошик (0)

Допомога

    лист адміністратору
  1 / 1 | в кошик  | друк | viewdetailsрезультати пошуку | назад | далі  
Бібліографічні дані до патенту на корисну модель # 116083
ВІТАМІННИЙ ПРЕПАРАТ
  Бібліографічні дані     Реферат (uk)     Реферат (ru)     Реферат (en)     Опис  
Патент на корисну модель дію патента припинено, але може бути поновлено дію патента припинено, але може бути поновлено
(11) 116083 (51) МПК (2006)
A61K 31/00
A61K 31/095 (2006.01)
A61K 33/06 (2006.01)
A61K 36/484 (2006.01)
(24) 10.05.2017
(21) u201610990 (22) 01.11.2016
(46) 10.05.2017, бюл. № 9
(71) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІО-НАФТУСЯ" (UA )
(72) Верба Ігор Едуардович (UA )
(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІО-НАФТУСЯ", вул. Олени Теліги, 41, м. Київ, 04086 (UA )
(74) Рогуля Ольга Петрівна
(98) Рогуля Ольга Петрівна
а/с 27, м. Київ-114, 04114
(UA)
(54) ВІТАМІННИЙ ПРЕПАРАТ
(57) відкрити у новому вікні
   
 
0.510151863098 сек