Спеціалізована БД "Винаходи (корисні моделі) в Україні"

Відомості про видачу патентів України на винаходи (корисні моделі)

Пошук

Останні результати пошуку (0)

Кошик (0)

Допомога

    лист адміністратору
  1 / 1 | в кошик  | друк | viewdetailsрезультати пошуку | назад | далі  
Бібліографічні дані до патенту на винахід # 113657
СПОСІБ ЛАЗОРИКА-АНАНЧЕНКА ВИЗНАЧЕННЯ СТУПЕНЯ БЕЗПЕЧНОСТІ ПРОДУКТІВ МИРОТОЧЕННЯ ПОЕТАПНИМИ МІКРОБІОЛОГІЧНИМИ ДОСЛІДЖЕННЯМИ
  Бібліографічні дані     Реферат (uk)     Реферат (ru)     Реферат (en)     Опис  
Патент України (на 20 р.) дію патента припинено, але може бути поновлено дію патента припинено, але може бути поновлено
(11) 113657 (51) МПК
G01N 33/26 (2006.01)
C12Q 1/20 (2006.01)
C12Q 1/24 (2006.01)
(24) 27.02.2017
(21) a201500717 (22) 29.01.2015
(41) 25.06.2015, бюл. № 12
(46) 27.02.2017, бюл. № 4
(56) Виды микробиологических исследований. Классификация микробиологических исследований. Микроскопический метод исследования. Микробиологический метод. Биологический метод исследования. [Інтернет-публікація], URL: http://web.archive.org/web/ 20141012005802/http://meduniver.com/Medical/Microbiology/328.html (Збережено WayBack Machine 12.10.2014, знайдено 13.04.2016)
Есипов С.Е., Жиркова Л.Л., Воронкова В.В. Новый математический подход при определении концентрации антибиотиков методом диффузии в агар. [Інтернет-публікація], URL: http://web.archive.org/web/20070301152846/http://nature.web.ru/db/msg.html?mid=1176437&uri=index2.html (Збережено WayBack Machine 01.03.2007, знайдено 13.04.2016)
Карпова О. Л., Величко М. Г. Влияние рациона кормления на микробиоценоз кишечника и физиологическое состояние собак служебных пород / О. Л. Карпова, М. Г. Величко // Питание и обмен веществ. Сборник научных статей. Выпуск 3. – Минск, 2008. – С.73-81
Минх А. А., Методы гигиенических исследований. Санитарно-гигиеническое исследование. 4 изд. – М.,1971. [Інтернет-публікація], URL: http://www.cnshb.ru/AKDiL/0006/base/RS/000849.shtm (Знайдено 13.04.2016)
UA 8271 U, 15.07.2005
Про затвердження методичних вказівок «Визначення чутливості мікроорганізмів до антибактеріальних препаратів»: Наказ МОЗ України від 5.04.2007р. №167 // Газета "Новини медицини та фармації" Антимикробная и противовирусная терапия (236) 2008. [Інтернет-публікація], URL: http://www.mif-ua.com/archive/article_print/4835 (Знайдено 13.04.2016)
Иванов А.А. Физико-химический анализ веществ, возникших в результате мироточения / А.А. Иванов, А.В. Московский, С.А. Сошинский, П.В. Флоренский // Труды международного совещания «Новые результаты в биофизике взаимодействия живых объектов с окружающей средой». Москва, 7 декабря 2002 года. – М., 2004. – С. 229-230
Мироточение. [Інтернет-публікація], URL: http://web.archive.org/web/ 20140903000546/http://ru.wikipedia.org/wiki... (Збережено WayBack Machine 03.09.2014, знайдено 13.04.2016)
Ясинчук Л. Ікона справді захищає і рятує / Л. Ясинчук // Газета „Експрес”. – 4-11 червня 2015 року. – № 42 (8143)
(71) АНАНЧЕНКО МИКОЛА МАРКОВИЧ (UA )
(72) Ананченко Микола Маркович (UA ); Ананченко Віталій Миколайович (UA ); Лазорик Михайло Іванович (UA ); Будай Дмитро Олександрович (UA ); Вовканець Лариса Непівна (UA ); Карнафель Маріанна Петрівна (UA ); Сідрова Ірина Михайлівна (UA )
...................................................................................................................................................................
Лазорик Михаил Иванович (UA ); Будай Дмитрий Александрович (UA )
...................................................................................................................................................................
Lazoryk Mykhailo Ivanovych (UA ); Budai Dmytro Oleksandrovych (UA )
(73) АНАНЧЕНКО МИКОЛА МАРКОВИЧ, с. Кибляри, 188, Ужгородський р-н, Закарпатська обл., 89450 (UA )
(98) Лазорик Михайло Іванович
вул. Стародоманинська, 16, м. Ужгород, 88014
(UA)
(54) СПОСІБ ЛАЗОРИКА-АНАНЧЕНКА ВИЗНАЧЕННЯ СТУПЕНЯ БЕЗПЕЧНОСТІ ПРОДУКТІВ МИРОТОЧЕННЯ ПОЕТАПНИМИ МІКРОБІОЛОГІЧНИМИ ДОСЛІДЖЕННЯМИ
(57) відкрити у новому вікні
   
 
1.43826699257 сек