Спеціалізована БД "Винаходи (корисні моделі) в Україні"

Відомості про видачу патентів України на винаходи (корисні моделі)

Пошук

Останні результати пошуку (0)

Кошик (0)

Допомога

    лист адміністратору
  1 / 1 | в кошик  | друк | viewdetailsрезультати пошуку | назад | далі  
Бібліографічні дані до патенту на винахід # 113427
ГАБІОН
  Бібліографічні дані     Реферат (uk)     Реферат (ru)     Реферат (en)     Опис  
Патент України (на 20 р.) патент діє патент діє
(11) 113427 (51) МПК
E02D 29/02 (2006.01)
(24) 25.01.2017
(21) a201410732 (22) 07.03.2013
(31) BO2012A000151
(32) 21.03.2012
(33) IT
(41) 25.11.2014, бюл. № 22
(46) 25.01.2017, бюл. № 2
(56) UA 91099 C2, 25.06.2010
EP 2317014 A1, 04.05.2011
WO 0236883 A1, 10.05.2002
(85) 08.10.2014
(86) PCT/IB2013/051829, 07.03.2013
(71) ОФФІЧІНЕ МАККАФЕРРІ С.П.А. (IT )
...................................................................................................................................................................
ОФФИЧИНЕ МАККАФЕРРИ С.П.А. (IT )
...................................................................................................................................................................
OFFICINE MACCAFERRI S.P.A. (IT )
(72) Феррайоло Франческо (IT )
...................................................................................................................................................................
Фэррайоло Франческо (IT )
...................................................................................................................................................................
Ferraiolo, Francesco (IT )
(73) ОФФІЧІНЕ МАККАФЕРРІ С.П.А., Via Kennedy, 10, I-40069 Zola Predosa (Bologna), Italy (IT )
...................................................................................................................................................................
ОФФИЧИНЕ МАККАФЕРРИ С.П.А. (IT )
...................................................................................................................................................................
OFFICINE MACCAFERRI S.P.A. (IT )
(74) Вуліх Олександр Наумович
(98) Вулiх Олександр Наумович
а/с 8750, м. Харків, 61002, Україна
(UA)
(54) ГАБІОН
...................................................................................................................................................................
GABION
(57) відкрити у новому вікні
   
 
0.516741037369 сек