Спеціалізована БД "Винаходи (корисні моделі) в Україні"

Відомості про видачу патентів України на винаходи (корисні моделі)

Пошук

Останні результати пошуку (0)

Кошик (0)

Допомога

    лист адміністратору
  1 / 1 | в кошик  | друк | viewdetailsрезультати пошуку | назад | далі  
Бібліографічні дані до патенту на корисну модель # 113151
СТІЛЕЦЬ ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ
  Бібліографічні дані     Реферат (uk)     Реферат (ru)     Реферат (en)     Опис  
Патент на корисну модель патент діє патент діє
(11) 113151 (51) МПК (2006)
A47C 3/20 (2006.01)
A47C 4/18 (2006.01)
A61H 1/00
A63B 23/02 (2006.01)
(24) 10.01.2017
(21) u201608334 (22) 28.07.2016
(46) 10.01.2017, бюл. № 1
(71) ЯКОВЕНКО ВАЛЕРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ (UA )
(72) Яковенко Валерій Анатолійович (UA )
(73) ЯКОВЕНКО ВАЛЕРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ, вул. Івана Богуна, 88, кв. 12, м. Херсон, 72020 (UA )
(74) Пляченко Тетяна Володимирівна
(98) Патентне бюро "АЛГОРИТМ"
Головпоштамт, а/с 301, м. Херсон, 73003
(UA)
(54) СТІЛЕЦЬ ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ
(57) відкрити у новому вікні
   
 
0.481703996658 сек