Спеціалізована БД "Винаходи (корисні моделі) в Україні"

Відомості про видачу патентів України на винаходи (корисні моделі)

Пошук

Останні результати пошуку (0)

Кошик (0)

Допомога

    лист адміністратору
  1 / 1 | в кошик  | друк | viewdetailsрезультати пошуку | назад | далі  
Бібліографічні дані до патенту на корисну модель # 112622
ВИХРОВИЙ ГРАНУЛЯТОР
  Бібліографічні дані     Реферат (uk)     Реферат (ru)     Реферат (en)     Опис  
Патент на корисну модель патент діє патент діє
(11) 112622 (51) МПК
B01J 2/16 (2006.01)
(24) 26.12.2016
(21) u201606180 (22) 07.06.2016
(46) 26.12.2016, бюл. № 24
(71) СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (UA )
(72) Артюхов Артем Євгенович (UA ); Ведмедера Володимир Сергійович (UA )
(73) СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ, вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007 (UA )
(98) СумДУ, ЦНТЕІ
вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007
(UA)
(54) ВИХРОВИЙ ГРАНУЛЯТОР
(57) відкрити у новому вікні
   
 
0.35671210289 сек