Спеціалізована БД "Винаходи (корисні моделі) в Україні"

Відомості про видачу патентів України на винаходи (корисні моделі)

Пошук

Останні результати пошуку (0)

Кошик (0)

Допомога

    лист адміністратору
  1 / 1 | в кошик  | друк | viewdetailsрезультати пошуку | назад | далі  
Бібліографічні дані до патенту на корисну модель # 111591
МОНОБЛОЧНИЙ ОСЬОВИЙ ЕЛЕКТРОНАСОС
  Бібліографічні дані     Реферат (uk)     Реферат (ru)     Реферат (en)     Опис  
Патент на корисну модель патент діє патент діє
(11) 111591 (51) МПК
F04D 13/06 (2006.01)
(24) 10.11.2016
(21) u201606356 (22) 10.06.2016
(46) 10.11.2016, бюл. № 21
(71) СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (UA )
(72) Папченко Андрій Анатолійович (UA ); Панченко Віталій Олександрович (UA ); Гусак Олександр Григорович (UA ); Оприско Михайло Богданович (UA )
(73) СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ, вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007 (UA )
(98) СумДУ, ЦНТЕІ
вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007
(UA)
(54) МОНОБЛОЧНИЙ ОСЬОВИЙ ЕЛЕКТРОНАСОС
(57) відкрити у новому вікні
   
 
0.375232934952 сек