Спеціалізована БД "Винаходи (корисні моделі) в Україні"

Відомості про видачу патентів України на винаходи (корисні моделі)

Пошук

Останні результати пошуку (0)

Кошик (0)

Допомога

    лист адміністратору
  1 / 1 | в кошик  | друк | viewdetailsрезультати пошуку | назад | далі  
Бібліографічні дані до патенту на корисну модель # 110210
ПОЛІНО ТРИВАЛОГО ГОРІННЯ
  Бібліографічні дані     Реферат (uk)     Реферат (ru)     Реферат (en)     Опис  
Патент на корисну модель патент діє патент діє
(11) 110210 (51) МПК (2016.01)
F24B 3/00
C10L 5/44 (2006.01)
C10L 9/00
(24) 26.09.2016
(21) u201604328 (22) 19.04.2016
(46) 26.09.2016, бюл. № 18
(71) ІЛЬЇН ВІКТОР ЕДУАРДОВИЧ (UA ); БАХЧИДЖИ СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ (UA )
(72) Ільїн Віктор Едуардович (UA ); Бахчиджи Сергій Васильович (UA )
(73) ІЛЬЇН ВІКТОР ЕДУАРДОВИЧ, вул. Маршала Тимошенка, буд. 1, кв. 83, м. Київ, 04212 (UA )
(74) Низова Інна Олександрівна
(98) Патентний повірений Низова Інна Олександрівна
вул. Чарівна, буд. 103, кв. 94, м. Запоріжжя, 69071
(UA)
(54) ПОЛІНО ТРИВАЛОГО ГОРІННЯ
(57) відкрити у новому вікні
   
 
0.534138917923 сек