Спеціалізована БД "Винаходи (корисні моделі) в Україні"

Відомості про видачу патентів України на винаходи (корисні моделі)

Пошук

Останні результати пошуку (0)

Кошик (0)

Допомога

    лист адміністратору
  1 / 1 | в кошик  | Друк | viewdetailsрезультати пошуку | назад | далі  
Бібліографічні дані до патенту на корисну модель # 109628
ФРЕЗА ТОРЦЕВА
  Бібліографічні дані     Реферат (uk)     Реферат (ru)     Реферат (en)     Опис  
Патент на корисну модель патент діє патент діє
(11) 109628 (51) МПК
B23C 5/06 (2006.01)
(24) 25.08.2016
(21) u201602836 (22) 21.03.2016
(46) 25.08.2016, бюл. № 16
(71) СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (UA )
(72) Кушніров Павло Васильович (UA ); Шемет Наталія Анатоліївна (UA ); Холявка Сергій Петрович (UA )
(73) СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ, вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007 (UA )
(98) СумДУ, ЦНТЕІ
вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007
(UA)
(54) ФРЕЗА ТОРЦЕВА
(57) відкрити у новому вікні
   
 
1.67856907845 сек