Спеціалізована БД "Винаходи (корисні моделі) в Україні"

Відомості про видачу патентів України на винаходи (корисні моделі)

Пошук

Останні результати пошуку (0)

Кошик (0)

Допомога

    лист адміністратору
  1 / 1 | в кошик  | друк | viewdetailsрезультати пошуку | назад | далі  
Бібліографічні дані до патенту на корисну модель # 108745
СПОСІБ ПАЛЕТУВАННЯ РУЛОНІВ
  Бібліографічні дані     Реферат (uk)     Реферат (ru)     Реферат (en)     Опис  
Патент на корисну модель патент діє патент діє
(11) 108745 (51) МПК (2016.01)
B65B 13/18 (2006.01)
B65B 27/00
(24) 25.07.2016
(21) u201601557 (22) 19.02.2016
(46) 25.07.2016, бюл. № 14
(71) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮПС І К" (UA )
(72) Попов Антон Валерійович (UA )
(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮПС І К", вул. Паторжинського, 30, кв. 7, м. Дніпропетровськ, 49000 (UA )
(74) Лісна Тетяна Леонідівна
(98) Агентство патентних повірених "Веполь"
вул. Герцена, 17-25, оф. 1, м. Київ, 04050
(UA)
(54) СПОСІБ ПАЛЕТУВАННЯ РУЛОНІВ
(57) відкрити у новому вікні
   
 
0.475267887115 сек