Спеціалізована БД "Винаходи (корисні моделі) в Україні"

Відомості про видачу патентів України на винаходи (корисні моделі)

Пошук

Останні результати пошуку (0)

Кошик (0)

Допомога

    лист адміністратору
  1 / 1 | в кошик  | друк | viewdetailsрезультати пошуку | назад | далі  
Бібліографічні дані до патенту на корисну модель # 107996
ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНИЙ ДВИГУН
  Бібліографічні дані     Реферат (uk)     Реферат (ru)     Реферат (en)     Опис  
Патент на корисну модель дію патента припинено, але може бути поновлено дію патента припинено, але може бути поновлено
(11) 107996 (51) МПК (2016.01)
H02K 27/00
H01L 35/02 (2006.01)
(24) 24.06.2016
(21) u201600216 (22) 11.01.2016
(46) 24.06.2016, бюл. № 12
(71) САМОЙЛЕНКО ЄВГЕНІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ (UA )
(72) Самойленко Євгеній Георгійович (UA )
(73) САМОЙЛЕНКО ЄВГЕНІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ, вул. Марко Вовчок, 15, м. Запоріжжя, 69089 (UA )
(74) Ханцевич Вікторія Олександрівна
(98) ТОВ "Запорізьке патентне агентство"
пр-кт Леніна, 81, м. Запоріжжя, 69002
(UA)
(54) ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНИЙ ДВИГУН
(57) відкрити у новому вікні
   
 
0.46904706955 сек