" ( ) "

³ ( )

 (0)

 (0)

    
  1 / 1 |   | | viewdetails | |  
 # 103837
      (uk)     (ru)     (en)      
  䳺
(11) 103837 (51) (2015.01)
A01K 29/00
B65D 90/00
(24) 25.12.2015
(21) u201510297 (22) 21.10.2015
(46) 25.12.2015, . 24
(71) ² в в (UA ); в (UA ); Ͳ ˲ (UA )
...................................................................................................................................................................
(UA ); (UA ); (UA )
...................................................................................................................................................................
NOVIKOV YURIY YURIYOVICH (UA ); GLADKOVSKY DENIS VALERIYOVICH (UA ); LEONID PASHKEVICH POLIKARPOVICH (UA )
(72) (UA ); (UA ); (UA )
...................................................................................................................................................................
(UA ); (UA ); (UA )
...................................................................................................................................................................
Novikov Yuriy Yuriyovich (UA ); Gladkovsky Denis Valeriyovich (UA ); Leonid Pashkevich Polikarpovich (UA )
(73) ² в в, . , 10, . 328, . , 02154 (UA ); в, . , 10, . 35, . , 54038 (UA ); Ͳ ˲, . . , 34-, . 97, . , 03126 (UA )
...................................................................................................................................................................
(UA ); (UA ); (UA )
...................................................................................................................................................................
NOVIKOV YURIY YURIYOVICH (UA ); GLADKOVSKY DENIS VALERIYOVICH (UA ); LEONID PASHKEVICH POLIKARPOVICH (UA )
(74)
(98) ""
, / 301, . , 73003
(UA)
(54)
...................................................................................................................................................................
MATERNITY CONTAINER FOR ANIMALS
...................................................................................................................................................................
(57)
   
 
0.509799957275