Спеціалізована БД "Винаходи (корисні моделі) в Україні"

Відомості про видачу патентів України на винаходи (корисні моделі)

Пошук

Останні результати пошуку (0)

Кошик (0)

Допомога

    лист адміністратору
  1 / 1 | в кошик  | друк | viewdetailsрезультати пошуку | назад | далі  
Бібліографічні дані до патенту на корисну модель # 92349
ОРБІКТРОН ЄРЬОМКИ
  Бібліографічні дані     Реферат (uk)     Реферат (ru)     Реферат (en)     Опис  
Патент на корисну модель патент не діє патент не діє
(11) 92349 (51) МПК (2014.01)
H01J 25/00
(24) 11.08.2014
(21) u201402822 (22) 20.03.2014
(46) 11.08.2014, бюл. № 15
(71) ЄРЬОМКА ВІКТОР ДАНИЛОВИЧ (UA )
...................................................................................................................................................................
ЕРЕМКА ВИКТОР ДАНИЛОВИЧ (UA )
...................................................................................................................................................................
YERIOMKA VIKTOR DANYLOVYCH (UA )
(72) Єрьомка Віктор Данилович (UA )
...................................................................................................................................................................
Еремка Виктор Данилович (UA )
...................................................................................................................................................................
Yeriomka Viktor Danylovych (UA )
(73) ЄРЬОМКА ВІКТОР ДАНИЛОВИЧ, вул. Маршала Бажанова, 3, кв. 16, м. Харків, 61002 (UA )
...................................................................................................................................................................
ЕРЕМКА ВИКТОР ДАНИЛОВИЧ (UA )
...................................................................................................................................................................
YERIOMKA VIKTOR DANYLOVYCH (UA )
(98) Єрьомка Віктор Данилович
вул. Маршала Бажанова, 3, кв. 16, м. Харків-2, 61002
(UA)
(54) ОРБІКТРОН ЄРЬОМКИ
...................................................................................................................................................................
YERIOMKA'S ORBICTRON
...................................................................................................................................................................
ОРБИКТРОН ЕРЁМКИ
(57) відкрити у новому вікні
   
 
0.82269692421 сек