Спеціалізована БД "Винаходи (корисні моделі) в Україні"

Відомості про видачу патентів України на винаходи (корисні моделі)

Пошук

Останні результати пошуку (0)

Кошик (0)

Допомога

    лист адміністратору
  1 / 1 | в кошик  | друк | viewdetailsрезультати пошуку | назад | далі  
Бібліографічні дані до патенту на винахід # 106108
СИСТЕМА ТА СПОСІБ ДЛЯ СЛУЖБИ ГЛОБАЛЬНОГО КАТАЛОГУ
  Бібліографічні дані     Реферат (uk)     Реферат (ru)     Реферат (en)     Опис  
Патент України (на 20 р.) патент не діє патент не діє
(11) 106108 (51) МПК (2014.01)
G06F 17/00
(24) 25.07.2014
(21) a201209387 (22) 15.12.2010
(31) 201000019-8
(32) 04.01.2010
(33) SG
(41) 10.09.2012, бюл. № 17
(46) 25.07.2014, бюл. № 14
(56) US 20060293903 A1; 28.12.2006
US 20030069746 A1; 10.04.2003
US 20060136251 A1; 22.06.2006
(85) 31.07.2012
(86) PCT/SG2010/000466, 15.12.2010
(71) СМАРТ ХУБ ПТЕ. ЛТД. (SG )
...................................................................................................................................................................
СМАРТ ХУБ ПТЕ. ЛТД. (SG )
...................................................................................................................................................................
SMART HUB PTE. LTD. (SG )
(72) Ібаско Алекс Д. (PH ); Джосон Едуардо Рамон Дж. (PH ); Балас Валеніс Дж. (PH ); Лосантас Йозе Лоренцо Л. (PH )
...................................................................................................................................................................
Ибаско Алекс Д. (PH ); Джосон Эдуардо Рамон Дж. (PH ); Балас Валенис Дж. (PH ); Лосантас Йозе Лоренцо Л. (PH )
...................................................................................................................................................................
Ibasco, Alex D. (PH ); Joson, Eduardo Ramon G. (PH ); Balace, Valenice G. (PH ); Losantas, Jose Lorenzo L. (PH )
(73) ЕІННОВЕЙШНЗ ХОЛДІНГС ПТЕ. ЛТД., 100 Beach Road, #25-06 Shaw Towers, Singapore 189702, Singapore (SG )
...................................................................................................................................................................
EINNOVATIONS HOLDINGS PTE. LTD. (SG )
(74) Михайлюк Ганна Валентинівна
(98) Михайлюк Ганна Валентинівна
вул. Бобруйська, буд. 46, м. Харків-54, 61054, Україна
(UA)
(54) СИСТЕМА ТА СПОСІБ ДЛЯ СЛУЖБИ ГЛОБАЛЬНОГО КАТАЛОГУ
...................................................................................................................................................................
Normal;heading 1;heading 2;heading 3;SYSTEM AND METHOD FOR A GLOBAL DIRECTORY SERVICE
...................................................................................................................................................................
СИСТЕМА И СПОСОБ ДЛЯ СЛУЖБЫ ГЛОБАЛЬНОГО КАТАЛОГА
(57) відкрити у новому вікні
   
 
0.937304019928 сек