Спеціалізована БД "Винаходи (корисні моделі) в Україні"

Відомості про видачу патентів України на винаходи (корисні моделі)

Пошук

Останні результати пошуку (0)

Кошик (0)

Допомога

    лист адміністратору
  1 / 1 | в кошик  | друк | viewdetailsрезультати пошуку | назад | далі  
Бібліографічні дані до патенту на корисну модель # 67869
УЩІЛЬНЮВАЛЬНА СИСТЕМА
  Бібліографічні дані     Реферат (uk)     Реферат (ru)     Реферат (en)     Опис  
Патент на корисну модель патент діє патент діє
(11) 67869 (51) МПК (2012.01)
H02G 3/22 (2006.01)
F16L 5/00
(24) 12.03.2012
(21) u201109320 (22) 02.02.2010
(31) 0950040-6
(32) 04.02.2009
(33) SE
(46) 12.03.2012, бюл. № 5
(85) 04.09.2011
(86) PCT/EP2010/051243, 02.02.2010
(71) РОКСТЕК АБ (SE )
...................................................................................................................................................................
РОКСТЕК АБ (SE )
...................................................................................................................................................................
ROXTEC AB (SE )
(72) Андерссон Йєнс (SE ); Еріксон Матс (SE ); Філіпсен Йєнні (SE ); Хільдінгссон Ульф (SE ); Лундборг Крістер (SE ); Мілтон Стефан (SE ); Петтерссон Ронні (SE ); Екессон Йорген (SE )
...................................................................................................................................................................
Андерссон Йенс (SE ); Эриксон Матс (SE ); Филипсен Йенни (SE ); Хильдингссон Ульф (SE ); Лундборг Кристер (SE ); Милтон Стефан (SE ); Петтерссон Ронни (SE ); Экессон Йорген (SE )
...................................................................................................................................................................
Andersson, Jens (SE ); Ericson, Mats (SE ); Filipsen, Jenny (SE ); Hildingsson, Ulf (SE ); Lundborg, Christer (SE ); Milton, Stefan (SE ); Pettersson, Ronnie (SE ); Akesson, Jorgen (SE )
(73) РОКСТЕК АБ, P.O. Box 540, S-371-23 Karlskrona, Sweden (SE )
...................................................................................................................................................................
РОКСТЕК АБ (SE )
...................................................................................................................................................................
ROXTEC AB (SE )
(74) Кістерський Арсеній Леонідович
(98) Кістерський Арсеній Леонідович
ТОВ "ІВП Група", а/с 87, м. Київ, 01135
(UA)
(54) УЩІЛЬНЮВАЛЬНА СИСТЕМА
...................................................................................................................................................................
SEALING SYSTEM
...................................................................................................................................................................
УПЛОТНЯЮЩАЯ СИСТЕМА
(57) відкрити у новому вікні
   
 
0.838093042374 сек