ІДС "Міжнародна класифікація промислових зразків (Локарнська класифікація). Дев'ята редакція"
    Переклад 9-ої редакції Міжнародної класифікації промислових зразків здійснено з офіційного англійського тексту, опублікованого ВОІВ у 2008р

Передмова

Локарнська угода

Рекомендації щодо застосовування Локарнської класифікації

Перелік класів

Загальні зауваги

Перелік класів і підкласів з пояснювальними примітками

Настанови для користувачів

Абетковий перелік назв зразків

Перелік назв зразків за класами

Формування пошукового запиту

Результати пошуку

Номери класів
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 
А-Я
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 

ВТРАТИЛА ЧИННІСТЬ, ДОСТУПНА ДЛЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ЦІЛЕЙ

ПЕРЕДМОВА

Дипломатична конференція, на яку було запрошено всі країни-члени Паризької конвенції з охорони промислової власності і яка відбулася у Локарно (Швейцарія), прийняла 8 жовтня 1968 року Локарнську угоду про запровадження Міжнародної класифікації промислових зразків (далі - "Локарнська класифікація" та "Локарнська угода" відповідно). Текст Локарнської угоди подано в цьому томі.

Локарнська класифікація містить:

(i) перелік класів та підкласів;

(ii) абетковий перелік виробів, що містять промислові зразки, з позначенням класів та підкласів, до яких вони належать;

(iii) пояснювальні примітки.

Початковий перелік класів та підкласів було додано до Локарнської угоди під час її приймання.

Згідно з Локарнською угодою було створено Комітет експертів, в якому представлено кожну з країн-учасниць Локарнської угоди. Комітет експертів уповноважений Угодою вносити "зміни" або "доповнення" в початковий перелік класів та підкласів. Комітетові експертів доручено скласти абетковий перелік та пояснювальні примітки (які не затвердила дипломатична конференція), а також змінювати і доповнювати будь-яку з трьох частин (перелік класів та підкласів, абетковий перелік виробів, пояснювальні примітки) Локарнської класифікації.

Комітет експертів кілька разів переглядав Локарнську класифікацію. Ця (дев'ята) редакція Локарнської класифікації містить всі зміни, зроблені до і впродовж жовтня 2007 року.

У цій останній редакції перелік класів і перелік класів та підкласів з пояснювальними примітками складається з 32 класів та 219 підкласів. Абетковий перелік виробів, що містить 7024 назви, складається з двох частин: перша частина (с. 29-266) містить єдиний абетковий перелік усіх назв зразків, незалежно від класу, до якого кожен з них належить; друга частина (с. 29-299) містить перелік назв зразків окремо для кожного підкласу, до того ж в кожному підкласі перелік виробів розташовано за абеткою. Пояснювальні примітки вміщено в переліку класів та підкласів.

Локарнська класифікація має "тільки адміністративний характер" і не зобов'язує країни-учасниці Угоди "щодо сутності та охорони, що її надають [промисловому] зразку, покласифікованому певним способом" (Локарнська угода, стаття 2(1)). Локарнська угода вимагає, щоб відомства промислової власності кожної з країн-учасниць Угоди "в офіційних документах для депонування чи реєстрування [промислових] зразків, а в разі їх офіційного публікування, у відповідних публікаціях, зазначали номери класів та підкласів Локарнської класифікації, до яких належать вироби, що містять [промислові] зразки" (Стаття 2(3)).

Рекомендації Комітету експертів стосуються способу, яким треба позначати класи та підкласи в вищеназваних документах і публікаціях (с. XIV).

Станом на 15 жовтня 2007 року учасницями Локарнської угоди були 49 країн: Австрія, Азербайджан, Бельгія, Білорусь, Болгарія, Боснія і Герцеґовина, Вірменія, Гвінея, Греція, Данія, Естонія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Казахстан, Киргизстан, Китай, Колишня Югославська Республіка Македонія, Куба, Латвія, Малаві, Мексика, Молдова, Монголія, Народно-Демократична Республіка Корея, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Російська Федерація, Румунія, Сербія, Словаччина, Словенія, Сполучене Королівство, Таджикистан, Тринідад і Тобаго, Туреччина, Туркменістан, Угорщина, Узбекистан, Уругвай, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чеська Республіка, Чорногорія, Швейцарія, Швеція.

Міжнародне бюро Всесвітньої Організації Інтелектуальної Власності (ВОІВ), Африканська організація інтелектуальної власності (African Intellectual Property Organization, OAPI), Африканська регіональна організація інтелектуальної власності (African Regional Intellectual Property Organization, ARIPO), Організація інтелектуальної власності Бенілюксу (Benelux Organization for Intellectual Property, BOIP), а також Відомство з гармонізації внутрішнього ринку (товарні знаки і промислові зразки) (Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs), OHIM), також використовують Локарнську класифікацію в своїх реєстрах і публікаціях.

Ця (дев'ята) редакція Локарнської класифікації, опублікована в червні 2008 року в двох автентичних версіях (англійською та французькою мовами), буде чинна з 1 січня 2009 року і замінить попередню.


Англійську та французьку версії цієї (дев'ятої) редакції Локарнської класифікації можна замовити у Всесвітній Організації Інтелектуальної Власності (ВОІВ), 34, chemin des Colombettes, P.O. Box 18, CH-1211 Geneva 20 (Switzerland), або з електронної книгарні, яка знаходиться на веб-сайті ВОІВ за адресою: http://www.wipo.int/ebookshop.

Женева, червень 2008.


ПЕРЕКЛАД ЛОКАРНСЬКОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Міжнародна класифікація промислових зразків (МКПЗ) є єдиною в Україні системою класифікування промислових зразків та призначена для використовування під час розробляння та реєстрування промислових зразків у державі, а також для міжнародного реєстрування згідно з Гаазькою угодою про міжнародну реєстрацію промислових зразків.

Це видання містить український текст дев'ятої редакції МКПЗ. Переклад українською мовою зроблено в Державному департаменті інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України. Термінологія українського перекладу МКПЗ відповідає вимогам до термінів, установленим Державним стандартом України (ДСТУ) ДСТУ 3966-2000 "Термінологія. Засади і правила розробляння стандартів на терміни і визначення понять" та іншим ДСТУ на терміни і визначення понять з різних предметних галузей.

Це видання містить:

- Локарнську угоду про запровадження Міжнародної класифікації промислових зразків;

- Рекомендації, прийняті Комітетом експертів;

- Перелік класів;

- Перелік класів і підкласів з пояснювальними примітками;

- Настанови для користувачів;

- Абетковий перелік назв зразків;

- Перелік назв зразків за класами.


Для придбання дев'ятої редакції Міжнародної класифікації промислових зразків українською мовою звертатись за адресою: Державне підприємство "Український інститут промислової власності", вул. Глазунова, 1, Київ-42, 01601, Україна.
Контактний телефон (044) 494-05-80.
Київ, жовтень 2008